Wynajem długoterminowy jest bardzo zbliżony do umowy leasingu. Obie umowy zawierane są na czas określony. Różnice pojawiają się w obowiązkach leasingobiorcy i wynajmującego.

Najemca zobligowany jest do regularnego płacenia stałych opłat czynszowych, kosztów paliwa i płynów eksploatacyjnych.

Wynajmujący natomiast ponosi wszystkie pozostałe koszty, między innymi:

* Koszt pełnego ubezpieczenia OC, AC, NW, ASSISTANCE 24h/dobę

* Koszt sezonowej wymiany opon

* Koszt wymiany części eksploatacyjnych

* Koszt serwisu

* W razie awarii zapewniony samochód zastępczy

Wynajmujący, czyli Leasingobiorca inwestuje środki np.: opłatę wstępną, końcową i raty leasingowe, które są z reguły wyższe od opłat opłat czynszowych.

Ponadto Leasingobiorcę obciążają dodatkowe prowizje, a leasing obniża zdolność kredytową, czego nie powoduje najem długoterminowy.

Raty leasingowe i opłaty czynszowe w umowie długoterminowej wliczane są w koszty.

Jeżeli nie planujecie Państwo zakupu środków transportu polecamy wynajem długoterminowy, a w przypadku umów najmu można wynegocjować warunki umożliwiające wykup przedmiotu wynajmu.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Facebook Car Rent Partner
Google Plus Car Rent Partner