WITAMY W OFERCIE WYNAJMU SAMOCHODU Z OC SPRAWCY

 

Świadczymy usługi bezgotówkowego wynajmu samochodów zastępczych dla osób lub firm, których pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji spowodowanej przez innego uczestnika ruchu.

Aktualne orzecznictwo sądowe wskazuje jednoznacznie, iż brak możliwośći użytkowania pojazdów wskutek kolizji spowodowanej przez innego kierującego stanowi szkodę, która powinna być naprawiona przez ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Oznacza to, że poszkodowanemu przysługuje prawo wynajęcia samochodu zastępczego na cały okres naprawy swojego pojazdu lub do dnia wypłaty odszkodowania ( w przypadku szkody całkowitej )

OFERUJEMY:

* załatwienie wszelkich formalości związanych z rozliczeniem wynajmu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy kolizji

* bezgotówkowy wynajem auta zastępczego - za wynajem płaci Towarzystwo Ubezpieczeniowe

* możliwość podstawienia auta w miejsce wyznaczone przez klienta

 

Trzeba pamiętać, że prawo do auta zastępczego obejmuje zarówno czas rzeczywistej naprawy (tak często to interpretuje podmiot odpowiedzialny), jak i okres oczekiwania na części. Do wielu modeli komponenty zamienne trzeba ściągać z innego kontynentu, a to czasem może potrwać nawet kilka tygodni. Należy się powołać na odpowiedni zapis (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), w którym czytamy, że gwarant musi nam zapewnić takie warunki, abyśmy nie odczuwali dyskomfortu i nie ponieśli żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. Przecież zawierając umowę, czynimy go podmiotem odpowiedzialnym za całkowite naprawienie szkód. Z art. 361 § 2 jasno wynika, że chodzi o realne straty, które ponieśliśmy oraz korzyści, których nie osiągnęliśmy z tego powodu.

 

Na koniec warto jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że pokrycie kosztów użytkowania auta zastępczego to obowiązek ubezpieczyciela. Na jego straży stoją przepisy prawa, które obie strony muszą respektować.

Naszym klientom zapewniamy wszelką pomoc w formalnościach.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Facebook Car Rent Partner
Google Plus Car Rent Partner